Batı müziğinde, kemanı temel düzeyde genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, keman çalmada duruş ve tutuş, keman çalmada birinci konum ve temel yay teknikleri, sol majör ve mi minör diziler, re majör ve si minör diziler, la majör ve fa diyez minör diziler, fa majör ve re minör  diziler, do majör ve la minör diziler..

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler..

İnsan sesine en yakın enstrümanlardan biri olan keman, yaylı çalgılar ailesinin en nadide üyelerinden biridir. Keman'ın bir gövdesi ve buna bağlı bir sapı mevcuttur. Çene ile omuz arasında tutulan kemanın yaklaşık 35 cm’lik gövdesinde yer alan girintili alan, yayın hareketlerini kolaylaştırması bakımından önemlidir. Sapın ucunda bulunan burgular yani kulaklara bağlı olan teller, köprü olarak nitelendirilen eşik bölümünden geçerek kuyruğa ulaşır.